CPT- KOMITETI I PERBASHKET MBI TERRITORIN – e provinces se La Spezies  jane themeluar dhe menaxhuar nga ANCE La Spezia – Shoqata Nacionale e Konstruktoreve te Ndetimit- dhe nga Organizatat Sindakale FENEAL-UIL, FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, dhe jane themeluar mbi nje raport te perbashket ndermjet pjesemarresve.

Ne provincen e La Spezies eshte prezent qe nga 1988, dhe doli me qellim te promovimit, studimindhe zgjidhjen e problemeve qe lidhen me parandalimin e aksidenteve ne vendet e punes te ndertimit, higjenes ne pune dhe permiresimin ne ambientin e pergjithshem te punes.

CPT ka kohe qe luan nje rol te rendesishem ne ofrimin e asistences per kompanite dhe punetoretqe jane te rregjistruar ne Cassa Edile Spezina.

Cdo vit ne fakt Tekniket e CPT kryejne me qindra vizita nder vende pune te ndertimit ne te gjithe provincen e La Spezies, në frymën e bashkëpunimit me kompanite dhe me përfaqësuesit e punëtorëve,  në mënyrë që t'u sugjerojë drejtuesve të gjitha masat që duhen ndërmarrë për sigurinë në punë.

Gjithashtu do të sigurojë këshilla të përshtatshme në lidhje me përditësimet e vazhdueshme legjislative, duke sugjeruar dokumentacionin e duhur për ta mbajtur në vendin e punes.

C.P.T  NUK KA FUNKSION INSPEKTIMI

Të gjitha shërbimet e konsulencës të ofruara për kompanite dhe punëtorët të cilët i përkasin Cassa Edile Spezine  jane falas.

 

logo_cpt

 

Comitato Paritetico Territoriale della Spezia.