AKTIVITETI

Komiteti i Perbashket Territorial ne La Spezia, gjithashtu është pjesë e Koordinimit Rajonal të Liguries. Koordinimi është themeluar në vitin 2008 me qëllim të zhvillimit te aktiviteteve të Komiteteve Rajonale Teknike dhe t'i përfaqësojnë ata në lidhje me nismat rajonale, informacioni dhe ndërgjegjësimi për çështjen e sigurisë në vendet e ndërtimit, dhe për të siguruar uniformitetin e ndërhyrjes operative në tërë territorin e rajonit Liguries.

Aktiviteti i CPT nuk eshte fitimprures dhe eshte shprehur ne:

- Ndihma ne vendet e ndërtimit nëpërmjet inspektimeve teknike të kryer me iniciativën e vet ose me kërkesë të kompanive, gjatë së cilës këshillë është dhënë për kete sektor .

- Programe trajnimi dhe informacion për punëtorët dhe punëdhënësit, i zhvilluar në konsultim me Cassa Edile dhe Shkolla Edile.

Tërë puna e CPT është frymëzuar nga koncepti i përgjegjësisë sociale te kompanive , dhe ka si qellim për të promovuar kulturën e sigurisë

CPT e La Spezies promovon iniciativa që plotësojnë nevojat e shumë punëtorëve te huaj të punësuar në këtë sektor, dhe në të njëjtën kohë të sigurojë një mirënjohje ndaj shumë kompanive që seriozisht të perballin çështjen delikate të sigurisë në vendin e punës.

 

logo_cpt

 

Comitato Paritetico Territoriale della Spezia.